1 Strasburg, 17-07-2014 Jacek Saryusz-Wolski wspiera Ukrainę
Europarlament deklaruje szybką ratyfikację umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą

Stanowcze poparcie dla planu pokojowego Prezydenta Poroszenki, jak również dla wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Rosji wyrazili europosłowie w przyjętej dzisiaj rezolucji stanowiącej oficjalne stanowisko Parlamentu w sprawie sytuacji na Ukrainie. Współautorem oraz głównym negocjatorem wspólnego tekstu dokumentu jest Jacek Saryusz-Wolski - europoseł Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci).
 

Europosłowie zadeklarowali, że przeprowadzą proces ratyfikacji podpisanej w czerwcu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą możliwie najszybciej i o to samo zaapelowali do Ukrainy oraz państw członkowskich UE. Wezwali Rosję do zaprzestania prowadzonych na terytorium Ukrainy działań wojskowych, w tym dostarczania broni oraz sprzętu wojskowego, i wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, którymi jest objęta.
 

“Sytuacja na Ukrainie nasila się i to z powodu Rosji – jej inwazji, rosnącej obecności militarnej i zwiększonej ilości sprzętu wojskowego. Inaczej aniżeli wskazywałyby na to sygnały płynące z Rosji, Rosja nie zrezygnowała ze swojego scenariusza stworzenia tam (we wschodniej Ukrainie) “zamrożonego konfliktu” w celu zablokowania Ukrainie drogi do nowoczesności i do Europy” mówił podczas debaty w europarlamencie we wtorek Saryusz-Wolski (pełny tekst wystąpienia).
 

Parlament Europejski domaga się od Rosji natychmiastowego wypuszczenia wszystkich więźniów i zakładników przetrzymywanych na terytorium Rosji i Ukrainy, w tym ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko.
 

W świetle kryzysu na Ukrainie, Parlament podkreślił konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu z Rosji do Ukrainy, jako czynnika niezbędnego do prawidłowego stabilnego rozwoju gospodarczego kraju. Zaznaczył również, że Rosja, wykorzystując energię jako narzędzie do prowadzenia polityki zagranicznej, dowiodła, że UE musi jako priorytet potraktować zmniejszenie swojej zależności gazowej od Rosji.
 

Wezwał również europejską dyplomację (Europejską Służbę Działań Zewnętrznych) i jej szefa – Wysokiego Przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w UE, do większego zaangażowania w dialog mający na celu zażegnanie kryzysu.
 

Parlament Europejski podkreślił szereg działań, które władze ukraińskie powinny niezwłocznie rozpocząć by Ukraina mogła wzmocnić demokrację i zapewnić rządy prawa. Zaznaczył również, że Unia Europejska, w tym szczególnie unijna dyplomacja oraz Komisji Europejska, powinny udzielić Ukrainie silnego wsparcia zarówno politycznego jak i gospodarczego. „Dajmy Ukrainie szansę” apelował Saryusz-Wolski.
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie