1 23-01-2014 Jacek Saryusz-Wolski
Energia jako surowiec, a nie instrument polityczny

Długo oczekiwane propozycje Komisji Europejskiej kształtujące przyszłość unijnej polityki energetycznej i klimatycznej oraz nadające kierunek unijnym działaniom w tym zakresie na następne lata ujrzały światło dzienne. Komunikat w sprawie gazu łupkowego oraz projekt pakietu energetyczno-klimatycznego do roku 2030 są znacznie bardziej pragmatyczne, aniżeli się spodziewano, i w większym stopniu zorientowane na przywrócenie równowagi pomiędzy trzema celami unijnej polityki energetycznej - zrównoważoną energią, konkurencyjnością i bezpieczeństwem energetycznym. To dla Polski bardzo dobry sygnał - pisze Jacek Saryusz-Wolski w artykule opublikowanym w Gazecie Wyborczej.
 

Przeczytaj cały artykuł europosła Saryusz-Wolskiego

 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie