1 17-06-2015 Jacek Saryusz-Wolski © Copyright College of Europe
Jacek Saryusz-Wolski na spotkaniu z absolwentami Kolegium Europejskiego: “Solidarność podstawą polityki energetycznej”

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski otworzył pierwszą debatę Alumni Energy Group, stowarzyszenia absolwentów Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie zrzeszającego młodych profesjonalistów z obszarów polityki energetycznej i przemysłu. W swym inaugurującym przemówieniu wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do większej ambicji i solidarności w budowie Unii Energetycznej. Europoseł przypomniał, że oryginalny projekt zgłoszony przez premiera Donalda Tuska zakładał szereg mechanizmów wzmacniających pozycję Unii Europejskiej w polityce energetycznej, takich jak wspólne zakupy gazu. Ten mechanizm – o ile byłby stosowany solidarnie przez wszystkie państwa członkowskie – pozwoliłby na znaczące obniżenie kosztów importowanych surowców i zwiększył zarówno bezpieczeństwo jak i konkurencyjność europejskiej gospodarki. „Niestety, przeważyły egoistyczne interesy największych państw” – dodał Jacek Saryusz-Wolski.

W towarzyszącej spotkaniu debacie wzięli Claude Turmes reprezentujący frakcję Zielonych w Parlamencie Europejskim, Fabio Marchetti, wiceprezydent włoskiego giganta energetycznego ENI, Marat Terterow z Energy Charter oraz Paula Pinho, szefowa  Departamentu koordynacji polityki energetycznej w Komisji Europejskiej. Dyskusję moderował profesor Kolegium Europejskiego Christian Egenhofer. Przedstawiciel Zielonych oskarżył Polskę i inne kraje opierające swój miks energetyczny na węglu o ignorowanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Wezwał do zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii jako podstawowego filaru bezpieczeństwa energetycznego.

W odpowiedzi, europoseł Saryusz-Wolski podkreślił, że Polska gotowa jest wypełniać swe zobowiązania klimatyczne i że w ostatnim ćwierćwieczu przeprowadziła drastyczną redukcję emisji CO2 do atmosfery. Podkreślił jednak, że wiąże się to ze znaczącym obciążeniem finansowym i społecznym, którego gospodarki w Europie Środkowo – Wschodniej nie są w stanie unieść samodzielnie. Wezwał państwa UE do większej solidarności i wprowadzenia hojniejszych mechanizmów kompensacyjnych dla państw, które swą dotychczasową sieć energetyczną budowały z myślą o spalaniu węgla. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie lojalności ze stronnych największych państw UE są rozczarowujące, przywołując przykład Gazociągu Północnego jako działania wymierzonego wprost w bezpieczeństwo Polski i krajów bałtyckich.

Odpowiadając na pytania z sali, Jacek Saryusz-Wolski wezwał do przyśpieszenia prac nad budową interkonektorów łączących sieci przesyłowe państw członkowskich i zaproponował alternatywne rozwiązania w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. Podkreślił wagę dążenia do osiągnięcia tzw. neutrealnego śladu węglowego i potrzebę działań równoważących emisję CO2, m.in. poprzez zalesianie nieużytków.

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski otworzył pierwszą debatę Alumni Energy Group, stowarzyszenia absolwentów Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie zrzeszającego młodych profesjonalistów z obszarów polityki energetycznej i przemysłu. W swym inaugurującym przemówieniu wezwał Komisję Europejską i państwa członkowskie do większej ambicji i solidarności w budowie Unii Energetycznej. Europoseł przypomniał, że oryginalny projekt zgłoszony przez premiera Donalda Tuska zakładał szereg mechanizmów wzmacniających pozycję Unii Europejskiej w polityce energetycznej, takich jak wspólne zakupy gazu. Ten mechanizm – o ile byłby stosowany solidarnie przez wszystkie państwa członkowskie – pozwoliłby na znaczące obniżenie kosztów importowanych surowców i zwiększył zarówno bezpieczeństwo jak i konkurencyjność europejskiej gospodarki. „Niestety, przeważyły egoistyczne interesy największych państw” – dodał Jacek Saryusz-Wolski. 

W towarzyszącej spotkaniu debacie wzięli Claude Turmes reprezentujący frakcję Zielonych w Parlamencie Europejskim, Fabio Marchetti, wiceprezydent włoskiego giganta energetycznego ENI, Marat Terterow z Energy Charter oraz Paula Pinho, szefowa  Departamentu koordynacji polityki energetycznej w Komisji Europejskiej. Dyskusję moderował profesor Kolegium Europejskiego Christian Egenhofer. Przedstawiciel Zielonych oskarżył Polskę i inne kraje opierające swój miks energetyczny na węglu o ignorowanie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Wezwał do zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii jako podstawowego filaru bezpieczeństwa energetycznego.

W odpowiedzi, europoseł Saryusz-Wolski podkreślił, że Polska gotowa jest wypełniać swe zobowiązania klimatyczne i że w ostatnim ćwierćwieczu przeprowadziła drastyczną redukcję emisji CO2 do atmosfery. Podkreślił jednak, że wiąże się to ze znaczącym obciążeniem finansowym i społecznym, którego gospodarki w Europie Środkowo – Wschodniej nie są w stanie unieść samodzielnie. Wezwał państwa UE do większej solidarności i wprowadzenia hojniejszych mechanizmów kompensacyjnych dla państw, które swą dotychczasową sieć energetyczną budowały z myślą o spalaniu węgla. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe doświadczenia w zakresie lojalności ze stronnych największych państw UE są rozczarowujące, przywołując przykład Gazociągu Północnego jako działania wymierzonego wprost w bezpieczeństwo Polski i krajów bałtyckich.

Odpowiadając na pytania z sali, Jacek Saryusz-Wolski wezwał do przyśpieszenia prac nad budową interkonektorów łączących sieci przesyłowe państw członkowskich i zaproponował alternatywne rozwiązania w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. Podkreślił wagę dążenia do osiągnięcia tzw. neutrealnego śladu węglowego i potrzebę działań równoważących emisję CO2, m.in. poprzez zalesianie nieużytków.

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie